Γ ί γ ν ο μ α ι

~ ~ ~

ΓΙΝΕ Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΔΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

~ ~ ~

{γίγνομαι ΣΥΝΤΑΞΗ:

1) συνδετικό: δέχεται κατηγορούμενο γίγνομαι = είμαι, γίνομαι

2) παθητικό = γεννιέμαι, παράγομαι, συμβαίνω. Δέχεται ποιητικό αίτιο ή γεν. της καταγωγής ή αντικείμενο σε δοτική}

^ 2012, Σεπτεμβρίου 07

Διαφήμιση