Ε ἶ Ν α ι

Το Θέλημα της Θείας Πηγής
ΕφΑρμόζεται Δια Παντός και ΕΙΝΑΙ.

Το Φως ΕΙΝΑΙ.

Η Αγάπη ΕΙΝΑΙ.

Η ελπίδα είναι μία εφεύρεση για αμφιβολία.

Το Θέλημα της Θείας Πηγής ΕΙΝΑΙ
Φως, ΕΙΝΑΙ Αγάπη

^ 2012, Αὐγοῦστου 19

Διαφήμιση