~ Στοῦ *μπορῶ* τον Ἀγρό ~

¬|Ἐν-Πνευμα-τό και ἐνπνευσμένο ἀπό τη μικροῦ μῆκους ταινία (ἐκτίθεται στο YouTube), με τίτλο “STOP”, τῆς Καλλιτέχνιδος Ἀλέξιας Βασιλεῖου|¬

. . .

. . . . .

. . . . . . .

“στου ‘Μπορῶ’ τον Ἀγρό”
τη λεωφόρο
προχωρῶ

Λέωφόρο
Πρόχωρῶ
λέωΦόρο
πρόΧωρῶ
ΛέωΦόρο
ΠρόΧωρῶ

Ὁδεύω
και προχωρῶ
Ὡδεύω
και ΠροΧωρῶ

“στου ‘Μπορῶ’ τον Ἀγρό”
τη ΛέωΦόρο
ΠροΧωρῶ
Ὀδεύω
Ὡδεύω
και ΠροΧωρῶ

. . . . . . .

. . . . .

. . .

^ 2014, Φεβρουαρίου 17

Διαφήμιση