Σύν ~ Ἂδελφός

.

Ο “Συν-Άδελφος” είναι για μένα, μια απόλυτα ιερή λέξη,
όπως αυτή της “Μάνα”ς.
Τη μοιράζονται οι άνθρωποι, –
όχι που πάνε μαζί σε μια δουλειά
(μας αλλάξανε τον τόνο του “δουλεία”, να μην κακοφανιζόμαστε),
– που εργάζονται μαζί !
Η Εργασία τους είναι κοινή.
Το Έργο που επιθυμούν, το ίδιο.
Οι Άνθρωποι που μαζί, ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ !
Τον Κόσμο τους!

Είναι “Συν-Άδελφοι” επειδή μοιράζονται, –
όχι το αίμα τους, μάνας ή πατέρα,
– το μόχθο τους !
Ο κόπος τους, ο ιδρώτας τους και η ΙΚΑΝΟ-ΠΟΙΗΣΗ τους,
είναι αυτά που μοιράζονται.
Τα Αγαθά τους !

Ακριβώς αυτό !
Ξεκινήσαμε, οι Συν-Άδελφοι, να επαναφέρουμε αυτό !

ΑΓΑΠΗ
ΑΛΗΘΕΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Είναι τρεις λέξεις που σημαίνουν το ίδιο
και καμία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την άλλη παρούσα.

_-_-_-_-_-_

.

^ 2012, Φεβρουαρίου 22

Διαφήμιση