Ἢγγικεν Ὢρα

~ Τα “ταπεινά λυχνάρια”,
Ἢγγικεν Ἡ Ὢρα
Να Λάμψουν Φωτεινά
και
στο ΕΝΑ ΟΛΟ ΣύνΠΑΝ να Ἠχῆσουν
με Tης Ὑπέρτατης Ἀγάπης τα Φτερά ~

^ 2013, Ἰουνίου 01