Ά~γωνία Δ

¬|… θα ξανα-σμίξουμε …|¬

.

Ο

.

^ 2008, Ἰανουαρίου 25η