Νόημα

¬|Γραπαγκαλιά μου, “Ακύδμενη” είναι αυτό που υπάρχει μα που είναι πέραν της φαντασίας …|¬

. . . . .

. .

ΟΥΡΑΝΕ ΜΟΥ

ΠΑΝ-ΕΥ-ΜΟΡΦΗ

ΕΞ-ΑΙΡΕΤΗ

ΜΟΝΑ-ΔΙΚΗ

ΓΗ-ΝΑΙ-ΚΑ ΜΟΥ

δεν υπάρχουν

λόγια να

περιγράψουν

την έλλειψή Σου

απ’ τη ζωή μου

την καθημερινότητά μου

την πεθυμιά μου

ΦΩΣ ΜΟΥ

δεν υπάρχουν

λέξεις να

προφέρουν

την ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ

την ΕΥ-ΤΥΧΙΑ

την ΕΥ-ΛΟΓΙΑ

που  Ν Ι Ω Θ Ω

που ΛΑΜΒΑΝΩ

που ΑΝΑ-ΣΕΝ-Ω

από

την ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ

το ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΣΟΥ

το ΕΙΝΑΙ που

ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ

Μ Ο Ν Ο  Ε Σ Υ

ΓΡΑΠΑΓΚΑΛΙΑ

Α Κ Υ Δ Μ Ε Ν Η

ΕΙΣΑΙ

ΕΙΣΑΙ Ο ΘΟΛΟΣ

ΕΙΣΑΙ Ο ΘΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΜΟΥ

Σ’  α γ α π ώ

. .

. . . . .

^ 2008, Ὀκτωμβρίου 15η

Διαφήμιση