Χρόνοι

. . . . .

. .

Σε ποιο “χρόνο”  να
Σε ζήσω

Σε ποιον …

Σε ποθώ

Σε ποιον
Σε γνώρισα

πριν
Σε γνωρίσω

Α γ ά π η

Έ ρ ω τ α

Απόλυτα
κι
Ακύδμενα

τα

ζ ω

Ενεστώτα
Μέλλοντα
Παρατατικό

Ύπαρξη Τρισδιάστατη
Σε “χρόνο κωνικό”

Σ’ αγαπώ

Μεγαλόπρεπε
ΟΥΡΑΝΕ μου

Σ’ αγαπώ

. .

. . . . .

^ 2008, Δεκεμβρίου 16η

Διαφήμιση