Χῶρος Α

¬|… γιατί ;|¬

_____________________

A

_____________________

^ 2008, Ἰανουαρίου 22α