Στη Στιχόπολη Που Ἒπαψε

……….

Το “stixoi” ΗΤΑΝΕ ένα μέρος όπου με βοήθησε σε μια πολύ δύσκολη φάση της ζωής μου … !!!

Και δεν μιλώ για το γεγωνός ό,τι, έκ-διδα “δημιουργήματά” μου … δεν με απ-α-σχολεί αυτό … !!! … … …

Λ Ε Γ Ω  όμως, για το γεγωνός ό,τι καθόμουνα “ΕΔΩ” και ΠΕΡΙ-ΔΙΑΒΑΖΑ τις αράδες ΣΥΝ-ΑΝΘΡΩΠΩΝ μου …
… σ’ ένα ΣΥΝ-ΠΟΣΙΟ ΨΥΧΗΣ, …
που μου έδινε ΓΑΛΗΝΗ, ΣΥΝ-ΠΟΝΙΑ, ένα ΑΚΟΥΜΠΙΣΜΑ ΨΥΧΗΣ … !!! … … …

Είχα κάπου να ξαποστάσω … έμπαινα και έβλεπα … “αα, κάτι άλλο έγραψε ο τάδε” ..  και ξανά … “άλλο” … … … !!! …

… και υπήρχε [B]Ζ Ω Ν Τ Α Ν Η … Ε Π Ι – Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α[/B]  στη Στιχόπολη … !!!!!!!!!!!!!!!!

Τώρα, “τί υπάρχει;” …

Η “ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑ” ενός σχολίου που ξέρεις πως δε χρειαζεται να κάνεις ΑΜΕΣΑ … ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ … !!!

… αλλά, να το κάνεις στο “τέλος της ημέρας .. ε, και αύριο πάλι” … … …

Ναι ! …  Νιώθω πως έχει ΑΜΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΑΪΤ !!!

Και, ποσός δεν με αγγίζει η “αναισθησία” (άνευ αίσθησης) … κάποιων … !!!

Μου λείπει α-περί-γραπτα, όμως … η “ευ-αισθησία” των συν-πορευτών που είχα “εδώ” …

στην πόλη αυτή που τα “φώτα”, λόγω της οικονομικής εκ-φραστικής κρίσης, έχουν πάψει να …

… Φ Ω Τ Α Γ Ω Γ Ο Υ Ν … !!! … … … !!! …

την α-λήθεια μου

Ο,ΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ

αθέρας

……………………………………………

 

^ 2008, Ἰανουαρίου 4

 

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Poems&act=index&sort=date&order=desc&poet_id=13855

Διαφήμιση