ἒν~νοια

¬|καθαρά προσωπική … !!!|¬

 

. . .

… στριφο-γυρίζει
στο μυαλό …

… γυρνάει, στο κεφάλι …

(είναι μάλλον εν-φανές …
… Καλοκαιράκι έρχεται πάλι … !!! …
… αχ ! …)

το
… “ά ρ ω μ ά”
Της

το
… “χ α μ ό γ ε λ ό”
Της

η
… “τ ρ υ φ ε ρ ό τ η τ ά”
Της

η
… “κ α π α τ σ ω σ ύ ν η”
Της

η
… “ε ξ α ι σ ι ό τ η τ ά”
Της

η
… “γ λ υ κ ι ά
ΑΥΤΗ
ο ρ μ ή” …

που “λέγεται”

… Γ Η – Ν Α Ι – Κ Α …

(τί ομορφιά, θέ μου … !!!)

. . .

(15η Μαΐου, 2008)

……………………………………………………………………….

 

γιατί ; …

το χαμόγελο να μην αφήνεται ; …

τί έρχεται και το παίρνει ; …

για ποια μέρη ; …

πού, πιο σημαντικά ; …

“γη-ναί-κα”

πού φεύγεις ; …

πού είσαι ; …

σε ποιο

αστρογιάλι

ξ-απο-στάζεις

λείπει

του κόλπου Σου

η αγκαλιά

της

λύτρωσης

το δάκρυ να χυθεί

στην αμμουδιά

εκεί που κάστρα

(θέλω να κτίσω και)

να μην σβήνουνε

μου λείπεις

μου λείπεις

και πονάει

πού είσαι ; …

γιατί ; …

όλα σου

αλαργινά …

το Νόστο Σου

να ρουφήξω

και μες την ανάσα

ας αφήσω

κάθε άλλη πνοή

να με πάρει

φτάνει

νά ‘ναι

στη δική Σου

γ η

επι-ζητώ

ανα-ζητώ

Ε Σ Ε Ν Α

όπου

αντι-κατοπτρίζομαι

“εγώ”

……………………………………………………………………….

 

 

^ 2008, Μαΐου 16