νέα οἳμη

. . . . . . .

ναι … προ-χωρώ

μεγάλο βήμα πάω να κάνω

και χαμογελώ

χαίρομαι

. . . . . . .

^ 2008, Μαΐου 6