~ … Εἶναι … ~

. . .

 

Ί α σ η

Είναι

ο Πόνος

 

που

το κορμί μου τώρα νιώθει

που

ΜΟΝΟ ΕΣΥ

 

το ά γ γ ι γ μ α

Σου

έχει

την ανάγκη

Σου

θέλει

να β ι ώ σ ε ι

 

Α Π Ο Λ Υ Τ Α

 

Ο Λ Α

 

αυτός ο Πόνος

ο τόσο γλυκός

που καθόλου

μα καθόλου

δεν πονά

 

που γι’ αυτόν

γεννήθηκα

που επι-τέλους

τον γνωρίζω

 

όλοι οι άλλοι

ήταν πόνοι

που πονάγανε

ψυχή μου

που να με ξαλύψουνε

θέλανε

 

και έλεγα και ξανάλεγα

αντέχω

αντί να έχω

αντ-έχω

 

και ήρθες

 

ΦΩΣ μου

 

και έλαμψε

ο Κόσμος όλος

η Ζ ω ή

ΟΛΗ

η Φύση

 

ΕΠΙ-ΤΕΛΟΥΣ

 

και όλα

όσα ένιωθα

πως

Αγάπη

ΕΙΝΑΙ

 

ήρθες

 

και, ΕΙΝΑΙ

 

και

Ο,ΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

που ποτέ δεν θα μπορούσα

η θνητή

να αντι-ληφθώ

… Ε Ι Ν Α Ι …

 

ΜΟΝΟ ΕΣΥ

 

ΓΗ-ΝΑΙ-ΚΑ

 

ΜΟΝΟ ΕΣΥ

 

και ΟΛΑ

 

… ΕΙΝΑΙ …

 

. . .

 

^ 2008, Ἰουλίου 28