[… πιό κοντά …]

. . .

 

ροή …

 

και,

κάπου

“φουσκώνω”, κάπου

“ξαλαφρώνω”

 

Α γ ά π η   μου

 

θε μου

Νά ‘σαι καλά

Να είστε καλά

Σε κρατάω σφικτά

 

Άγγελέ μου

 

Καρδιά μου

 

Σ’  α γ α π ώ

 

Σε  λ α τ ρ ε ύ ω

 

στην

Α γ κ α λ ι ά  Σου

να χωθώ

άλλο

να μην “τρέχω”

στης ζωής και

απ’ της ζωής, τα

μ ο ν ο – π ά τ ι α

 

κ’  ΕΠΙ-ΤΕΛΟΥΣ

 

Κ ρ ύ σ τ α λ λ ο

 

καθάριο της

Ψυχής

στα μάτια

 

Της

Α γ ά π η ς

Σου

 

λούζομαι

βρέχω

 

“άφεση αμαρτιών”

 

Αγνή

Απέριττη

 

απ’ ΟΛΑ

 

που με χαράκωσαν

που με απάτησαν

που νόμισα

Ευ-αγγελίες

που ντύθηκαν

Ανα-στασίες

 

άντεξα

 

και,  Ο Λ Α

 

τα

α ν τ – έ χ ω

 

για να έχω

 

… πιο κοντά …

 

επειδή,  έ χ ω

 

… πιο κοντά …

 

ΦΩΣ ΜΟΥ

 

ΟΥΡΑΝΕ ΜΟΥ

 

ΜΟΝΟ ΕΣΥ

 

. . .

 

^ 2008, Αὐγοῦστου 10