Φανέρωμα

. . .

….. ..

Φανερῶθηκες

Ἀ γ ά π η

.. …..

. . .

^ 2008, Ἰουλίου 7