Γλυπτό

. . .

έν-πνευση

Κρύσταλλο

Αγάπη

Έρωτας

Γιατί ζωγράφος να μην είμαι
ή μάλλον

Γλύπτης

“ξέρω” το “Λόγο”
Αγάπη μου

μόνο το Θείο Σύμπαν
μπορεί
ΕΣΕΝΑ
να δημιουργήσει

και
αχ, πώς ; … !

μία θνητή

ΕΣΕΝΑ

επ-άξια

ν’ αγαπήσει

. . .

 

^ 2008, Ἰουλίου 14

Διαφήμιση