~ _ ~

¬|~ Νόστος …|¬

 

. . .

 

Δεν είναι έρημος
δεν είναι νησί
μοιάζει
θάλασσα γεμάτη
Θεσπέσιο κρασί

Και ‘γώ
“… μέσ’ σ’ αυτή τη βάρκα
ε ί μ α ι
μοναχή …”
μα όχι μοναξιασμένη

Έχω … “ε μ έ ν α” …

Είμαι “γη-”
Είμαι “-ναι-”
Είμαι “-κα”
από “δικά”
μ ο ν α δ ι κ ά

Είμαι αέρας
Είμαι αιθέρας
Είμαι πνοή
από α ν ά σ α
κ’ “έν-πνευση”

Είμαι “υγρή”
ε ρ ω τ ι κ ή
και της θέρμης
η δροσιά μου, γάργαρη
πηγή
(… τά πάντα ρεί …)

Είμαι φωτιά
Είμ’ αγκαλιά
Είμαι πέρα από μάτια
Είμαι θωριά

Είμαι “α θ έ ρ α ς”
“… η βελωνωτή από-φυση των σταχυών …
το πιο εκλεκτό μέρος ενός συνόλου …”
… απ’ αυτό που φτιάχνεται … ψ ω μ ί

 

χ α μ ο γ ε λ ώ
και
ε ρ ω τ ώ

Εσύ ; …
… ποιος και ποια “είσαι” ; …

. . .

 

^ 2008, Ἰουνίου 26

Διαφήμιση