Πολλάαα

. . .

 

Δεν έχω τίποτα να πω

έτσι, απλά μιλώ

για να σπάει το καραμελένιο τζάμι της σιωπής

 

(αθέρα !!! … έγραψες οκτώ λέξεις σε μία γραμμή … !!!
πω – πω … το ξανάκανες, με εφτά … !!!

Σου συμβαίνει κάτι ;

Τί έχεις ; …)

 

Ναι ! … Έχω … !!!

… Π ο λ λ άαααααα …

 

Και είναι θυσαυροί και είναι φυλακτά
πρωτόγνωρα
για μένα
Και προς-παθώ
να μην πανικοβληθώ
που δεν υπάρχει “αρχείο”
να τα εν-απο-θέσω

Το “Είναι” μου συν-κε-χυμένο
χωρίς καθαρή εικόνα
χωρίς σαφή αντίληψη
λες και, είναι
ό ν ε ι ρ ο
με δυς-νόητο
αντιληπτικό ίχνος
ιδεατού και πραγματικότητας

 

“Θά ‘ρθει ο καιρός ο ΕΥλογημένος … ”
λέει και η ποίηση …

 

Ναι ! …

Κάπου εδώ τριγύρω είναι

το νιώθω που γυροφέρνει …

Κάπου εδώ …

 

. . .

 

^ 2008, Σεπτεμβρίου 13

Διαφήμιση