Ἀρ~αδιάζω

. .

 

Βρέθομαι να
Περι-διαβάζω
τις αράδες
της ψυχής μου

Στις
Στράτες

που ως Καλλιγράφος θέλησα
να γράψω
της ζωής μου

Δρομάκια
μου φαντάζουν τώρα
σκοτεινά

δεν είναι δρόμοι
που ξεδιπλώνεται
εξαίσια
η γραφή μου

Graffiti
είναι στους τοίχους
σαν
Αναρχικά
συν-θήματα

έτσι
τα δια-βάζω

σαν επι-γραφές

στου αγνώστου
στρατιώτη

μνήματα

ενταφιασμένα
συναισθήματα

που μπορεί και
να τα πει κανείς

ποιήματα

και νάζια
και παράπονα

σκιρτήματα

της καρδιάς

 

και βρέθομαι
να δια-βάζω

λέω

εκφωνήματα

την α-λήθεια
των στιγμών
μου

 

. .

 

^ 2009, Ίανουάριος 20