Ἰκανο~ποίηση

. . . .

Ναι ! … Την έχω νιώσει … !!! … … …

Και, πιστεύω πως την πεθυμώ πιο συχνά από ό,τι δήποτε άλλο στη ζωή μου … !!! … … …

Διερωτώμαι, φυσικά, αν η “ικανο-ποίησης” επιτευχθεί στα πλαίσια και επίπεδα που ορίζονται στον καθένα από εμάς, “αν” λέω, τότε …

… ποιος ο “λόγος” της ύπαρξης μας “εν ζωή”, στην πλανητική μας αυτή μορφή ; … !!! … … …

. . . .

^ 2007, Ὀκτωμβρίου 20

Διαφήμιση