3387

. . .

. . . . .

. .

 

Τα λόγια
είναι του “Αέρα”

Η γραφή
είναι της “Γης”

Θέλω κάτι από
τη Θάλασσα πιο
πέρα

της Αγάπης
της Ανάσας
της Πνοής

Είμαι Φωτιά
Γηναίκα
Υδονή

λέξεις πλάθω
με ουσία
αρχέγονη

Αφουγκράζομαι
της Ακοής τη
γεύση

Νιώθω με
τα μάτια της
Αφής

Νέος χρόνος
και
καινούργια πλεύση

στο αμόλυντο ( ; )
της μέλλουσας
Ζ ω ή ς

Ό,τι επιθυμώ
να ευχηθώ
δεν το ελπίζω

ως άνθρωπος
αυτό που θέλω
δεν μου βγαίνει πάντα “σε καλό”

… έτσι, αυτό που
ξέρω πως δεν ορίζω

Ο,ΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ
λέω
και προσεύχομαι

σ’ αυτό που
… ” Ε ί ν α ι ” …
… πάντα …
το Σύν-Παν
το θείο
… τω Θεω …

 

. .

. . . . .

. . .

 

^ 2008, Δεκεμβρίου 31

Διαφήμιση