Σύν~Στάσεις

:*)

Ὂ λ α “αὐτά”, εἶναι συΣτάσεις του
παλαιοῦ παραδεῖγματος του κόσμου, βασισμένου
στη δυαδικότητα και στο διαχωρισμό.

Ὂ λ α “αὐτά”, είναι ἡ σύΣταση του
“διαῖρει και βασίλευε”.

Ὂ λ α,
κυριαρχημένα από το “μυαλό”
το ὁποῖο προγραμματίστηκε στο παλαιό παράδειγμα του κόσμου,
να τοποθετεῖται μέσα σε
π λ α ῖ σ ι α,
– “στους μεν και στα δεν”.

Παραδεῖγματα :
φύλo
γένη
ἐθνικότητα
θρησκεῖα
σεξουαλικότητα
πολίτευμα
ἀθλητικά
τροφή
διασκέδαση
καλλωπισμός
τέχνη
γνῶση

και, εἶναι τόσο ἀ~τελείωτη ἡ λίστα,
ὂσο και οἱ κατηγ~οριο~ποιῆσεις
της ἐν~σκλαβωμένης ἀνθρωπότητας.

Το θέμα,
δεν εἶναι να “σκέφτεσαι ἒξω ἀπό το κουτί”
{μυαλό}
ἀλλά, ἡ συνειδητοποιημένη Ἐπί~Γνῶση
{καρδιά ~ ψυχή ~ πνεύμα}
πῶς, δεν ὑπάρχει κουτί.

Ἡ Ἀφθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη

 

^ 2012, Δεκεμβρίου 20

Διαφήμιση