δυ ~ να ~ τί

. . .

 

Α – δ υ – ν α – Μ Ι Α
πόσο ΔΥΝΑΤΗ νιώθω μέσα σ’ αυτό … !!!
Ν α ι  … !!!

Σχιζοφρένεια
… έτσι “ακούγεται” … δεν είναι ; …

… Ε Ϋ !!! … ΣΕ ΣΕΝΑ ΜΙΛΑΩΩΩ

που το ΔΙΑ-ΒΑ-ΖΕΙΣ ΤΩΡΑ “ΑΥΤΟ” !!! …

… έτσι, δεν είναι ; …
Τ Ι ;

Τρελή ; …

Εγώ ;

ή Εσύ ! … ποιος το διαβάζει, λέω …

Εγώ !

όταν το γράφω

“Εσύ”, τί διαβάζεις ; …

“Εγώ” ή, εμένα ;
Τ Ι

τρελή ! …

Εγώ !

ή Εσύ ; … ποιος το εκ-φράζει, λέω …

Εσύ !

όταν το διαβάζεις

“Εγώ”, τί γράφω ! …

εσύ ή, “Εσένα” !
τίίίίίίί

ΤΡΕΛΗΗΗΗΗ
μπορεί … ! ; ! ; ! ; !

Ε ; ! ; ! ; ! ; …
(ακριβώς)

 

. . .

 

^ 2008, Σεπτεμβίου 10

Διαφήμιση