Διαδ~ικασίας

:*)

Εἶναι ὂλα μέρος μιας διαδικασίας προς την

Ἐπί~Γνωση για το ΕΥαυτό.

Ἡ ἐν~πειρία ΜΑΣ, που ὀνομάΖΟΥΜΕ “ζωῆ”

ὠς Ἀνθρώπινες Ὀντότητες, εἶναι πάντοτε
στις Ἐπί~Λογές ΜΑΣ.

Ὀταν συνειδητο~ποιῆσουμε πως

το μυαλό ΜΑΣ, δ ε ν εἲμαστε ΕΜΕΙΣ

και πως, εἶναι πάρα πολύ άπλά, ἒνα

σπουδαιότατο ἐργαλεῖο στην “Ἀνθρώπινη ἐμπειρία”,

{ἀκριβῶς ὂπως και οἱ ὑπόλοιπες 5 αἰσθῆσεις ΜΑΣ}

και πως, τίποτα δεν δυνάμεθα να ἐλέγχουμε

στη ζωῆ, τ ί π ο τ α … ἐκτός ἀπό αὐτό το θαυμάσιο
ἐργαλεῖο,

και πως, εἶναι

το δῶρο ΜΑΣ

ΚΑΙ
το καθῆκον ΜΑΣ

ἐφόσων γεννηθῆκαμε

να μοιραΖΩμαστε το Φως ΜΑΣ

που μετα~φέρει

μονα~ΔΙΚΑ, ὁ κάθε Ἒνας ΜΑΣ,

τότε,

βρισκόμαστε πολύ κοντά στη

συνειδητο~ποιημένη Ἐπί~Γνωση πως

“ἡ ἐλπίδα”, εἶναι μια παγίδα και μόνο

ἐπειδῆ, δεν χρειάζεται να ἀμφιβάλουμε

και πως, ΟΛΑ

Ε Ι Ν Α Ι

και,
ΕINAI ΟΛΑ έν τάξη { “ἐντάξει ; ” 😉 ! } …!

Δεν πρόκειται ποτέ να εἶναι “το τέλος του κόσμου”… !

Ἐπειδῆ, πάν~τοτε ΕΙΝΑΙ “τῶρα”.

Και, ποτέ δεν παρα~μένει,

ΠΑΝ~τοτε ἀλλά~ΖΕΙ

“τα πάντα ρεῖ”

και ΕΙΝΑΙ … ΕΙ ΝΑΙ … Ι ΕΝΑ

“ΕΙΜΑΙ ΤΟ Α ΚΑΙ ΤΟ Ω”

Σύν~ΠΑΝτα … !!! …

.

^ (“σπεῖρα” του 2015)

 .
Διαφήμιση