ἡ διαφορά

 

Καρτερικότητα

 

η δια-φορά

 

του

ανα-μένω

του

περι-μένω

 

Καρτερικότητα

 

χωρίς

εν-μονή

χωρίς

προς-μονή

 

Ήσυχα εκεί

καρτερεί

με

υπο-μονή

 

 

^ 2007, Μαΐου 17

Διαφήμιση