360 μοῖρες

 

…..

 

 

… … … 360 μοίρες … … …

 

… … … … … … … Το συν-πλήρωμα ενός κύκλου … … … … … … …

 

Το συν-πλήρωμα του χρόνου … … …

Το “τώρα” που διανύω … … …

Στον καινούργιο κύκλο που εις-χωρώ … … …

Στα πρωτοφόρετα παπούτσια που έχω να περπατήσω … … …

 

Καλό ταξίδι …

Καλή αντάμωση …

 

αθέρα, σ’ αγαπώ

ευχαριστώ

που μ’ έφερες εώς “εδώ”

στο συμπλήρωμα του κύκλου

(κι “αν δε σε ξαναδώ” …)

το Λόγο

τον κατ-έχεις

απέδειξες ό,τι αντ-έχεις

κι αυτό ήταν, είναι και θα είναι, το “τώρα”

της ύπαρξης, με

υπό-σχεση

α-λήθεια

έρωτα

αγάπη

 

ως “αστρο-ναύτη”

“βλέπω”

περι-διαβάζεις τον πλανήτη ΓΗ

 

Καλό ταξίδι …

Καλή αντάμωση …

 

 

…..

 

 

^ 2007, Μαΐου 18

 

Διαφήμιση