ὁ Νόμος

..

Εἶναι αὐτές οἱ νύκτες

που μόνη Με βρίσκουν

που μόνη Με ἒχουν

που μόνη Με κρατοῦν

.

Εἶναι αὐτό το «εἶναι»

που ἀνήσυχο γυρνάει

δεν ἠρεμάει

ὃλο τριγύρω κοιτάει

σαν πανικόβλητο, θλιμμένο

ἀνήσυχο μωρό

.

Εἶναι που νιώθω “κενά”

στα σωθικά μου

ὃπως σε ἀεροπλάνο

που πιάνεται ἡ καρδιά μου

που σφίγγεται το στομάχι

και ἡ ψυχή κρατιέται

να ἀφουγκραστεῖ

ἂν εἶναι ἡ τελευταῖα του κορμιοῦ

αὐτή ἡ ἀναπνοή

.

Δεν εἶναι το “ὓψος” που φοβάμαι

ὃταν “ψηλά” βρίσκομαι

Πάντα το ἒλεγα

Εἶναι η Βαρύτητα

.
Ὁ Νόμος Της
.

Αὐτόν φοβάμαι

και τρομάζω στη σκέψη …

… μην παρά-νομῆσω …

Δεν ὑπάρχει πίσω

μετά ἀπό αὐτό

.
ΝΟΜΟΣ Α-ΠΑΡΑ-ΒΑΤΟΣ
.

ἀκόμα και της ψυχῆς μου

και εὐχή της προσευχῆς μου

πουλί να γίνω

να μην πέφτω

μόνο

να πετῶ

..

^ 9η Σεπτεμβρίου, 2007

.

l, appel du vide - call of the void - the unexplainable desire to jump when on the edge of a cliff.

Διαφήμιση