ἐπί~ῥρημα

~ . . .

 

Το ἀνθρώπινο ἂγγιγμα

ἀφῆ στην ἀφῆ

το χάδι

ψιθύρισμα

της σάρκας

που τραγουδεῖ

ἐ3αῖσιο ἂσμα

της ψυχῆς

που ἀναρριγεῖ

 

ΜοναΔικά

της Γη~Ναῖ~Κας

το σῶμα

φτιαγμένο

εν~εἰδικευμένα

δύναται

την ἒκ~σταση

της Θεῖας ἒκ~τασης

να ἀπο~λαμβάνει

και μεγαλόπρεπα

ν’ ἀπο~λύεται

3ανά και 3ανά

 

Η αἲσθηση του

ἡ σύν~αἲσθησῆ του

ἡ αἰσθαντικότητά του

ἡ διαισθαντικότητά του

ὁ αἰσθησιασμός του

ὁ συν~αἰσθηματισμός του

 

Αὐτό να ὑπηρετῶ

το Ὓψιστο

το Θεῖο αὐτό σῶμα

το γυμνό

να το φυλάω

να το φιλῶ

ἀρχέ~γονα

να τ’ ἀγαπῶ

 

Α Μ Η Ν

 

~ . . .