Το λεν οἱ “3ένοι εἰδικοί” …

: *)

Ε, ναι! …

Ἀν δεν το πουν οἱ “3ένοι εἰδικοῖ”
δεν το δεχόμαστε … !!! …

Μάλλον, ἐν γι’ αὐτό που
οὒτε ἰδέα πως ἒshει
4 1 χ ρ ό ν ι α
που ἐχάσαμε τους τόπους Μας,
τα πλάσματα Μας,
την Ἀ~ληθκεια Μας

Γυρίζουμε μες στα “κατεχόμενα”
μαντές τζαι δεν συμβαῖνει … τίποτις …

Φιλαροῦθκια με “οὒλλους”
ἀνε3αρτῆτως “κατα~αγωγῆς” …!

Ὁ Τουρκόφωνος ὁ Κυπραῖος {ὁ αὐθεντικός!}
να ἒχει την ἲδια ἀντιμετώπιση με

τον Τοῦρκο τον ἒποικο τζαι τον Τοῦρκο τον εἰσβολέα
που ἐμεγάλωσε τζαι σαραντάρησε
“δα χαμέ”

ΤΖΑΙ με τον κάθε “Εὐρωπαῖο” που ἀγόρασε
το Μεσογειακόν του το σπίτι … σε “τιμῆν εὐκαιρίας”

τζαι τοῦτα οὒλλα
για να μεν Μας πουν τζαι ρατσιστές …

… ὀ3ά ζητᾶ κανένας “διαπιστευτήρια”
πριν κάμει “φιλίες φατσοβιβλικές”

.
Ἒτο, ὁ Τοῦρκος ὁ ἀ3ιωματικός του Ἀτ τίλα

{τζαι για τζεῖνους που δεν 3έρουν (τάχατες)
τί εἶναι ὁ “Ἀτ τίλας”, εἶναι ἡ στρατιωτικῆ ὀνομασία
της “ἐπιχείρησης” της εἰσβολῆς του 1974 στην Κύπρο}

που ἒπιαεν το σπίτι της οἰκογένειας μου στον
Ἂγιο Γεῶργιο της Κερύνειας

{ἦταν τζαινουρκοῦϊ, ποῦππα {!!!}
να φανταστεῖς, οὒτε Ἐμεῖς δεν ἐπρολάβαμεν
να κάτσουμεν μέσα … ἦταν προγραμματισμένο
δηλαδῆς για το Καλοκαῖρι να πᾶμε …
μόλις εἲχαμε βάλει τζαι τα κρεβάθκια του, τζ’ ἦταν
τέλειας ἒτοιμον … ἒτο, ἒγινεν ἡ εἰσβολῆ τζαι
ἐμεινεν … τζιαχαμέ …}

τζεῖνο το τζαινουρκοῦϊν, ἦταν πόπαστον
για πιο “μεγάλο ψάρι” … κοτζιᾶμ ἀ3ιωματικός
ἐμπῆκεν μες στο σπίτι Μας …
… να μεν το ἒχω καμάρι ; !!! …

ἒτο, τα κοπελοῦθκια του πηλέ μου
ἐν να σαρανταρήσασιν θαρκοῦμαι

να μεν ἒκαμεν τζαι ἐγγόνια, να shαίρουνται
τζαι τζεῖνα τον … τόπο “Τους” … !!! …

Τί φταῖσειν, Ἀλε3ία … !

Τί φταῖσειν …!

Ναι, ἀκριβῶς … ἒννεν για το “φταί3ιμο” …

… ἒννεν … ἀφοῦ δεν το εἲπε “3ένος εἰδικός”
ποια ΕΙΜΑΙ για να τα λαλῶ … “ἒτσι”…

… Τί γνωρίΖΩ …

Μα ἒλα που …

“που μωρόν τζαι που μωρό, ἐν να μάθεις

… την Ἀ~λήθκεια …”

.

.
“…
Ζῆσε τις ἐρωτῆσεις τῶρα.

Ἲσως τότε,
κάποια μέρα
μέσα στο μέλλον,
Ἐσύ σταδιακά, να
χωρίς καν
να το πάρεις εἲδηση,
ζῆσεις το πέρασμά Σου
μές στην ἀ π ά ν τ η σ η.
…”
~ Reiner Maria Rilke

.

.

Διαφήμιση