~ ~. … Ἐ π ί ~ λ έ γ ω … .~ ~

… : ) …
.
Ἐπί~λέγω,
να αἰωροῦμαι του χρόνου
να ἀπο~ποιοῦμαι του χῶρου
και
να δημιουργῶ
στον ἀέναο Ἐνεστῶτα Μου
στο Σύν~εχές του Ἀ~ληθές Μου
.
… Το Χαμόγελο του ΕΙΜΑΙ Μου …
.
με “α” στερητικό της βίας
.
❤ ❤ ❤ : ) ❤ ❤ ❤
.