… Παρά~δεισος …

: *)
 
Παράδεισος Εἶναι ὁ ΑΠΟΛΥΤΟΣ Αὐτο~Σεβασμός
~
Ἡ Ἀφθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη
 
.
Παράδεισος = παρά + δεῖδω =>
 
=> ἐκτός του φοβεῖν,
=> ἐκτός του ἀνησυχεῖν
=> ἐκτός του ἀμφιβάλειν
.
 
… Εἶναι ὁ Παρά~δεισος ΜΑΣ …
 
.
… ❤ … 

.

Paradise is the ABSOLUTE Self-Respect - Παράδεισος εἶναι ὁ ΑΠΟΛΥΤΟΣ Αὐτο-Σεβασμός .LG

.