… Χαιρόμαστε ; …

: *)
 
… ἀ~δια~φιλο~νίκητα …
 
… Ν Α Ι Ι Ι Ι Ι Ι … !!! …
 
.
 
Ἀχ! … “Αὐτό” του ἀνθρῶπου να ἐπι~μένει
 
ἀπό το … ἰσό~γειο … πως δύναται
 
ὂλα να τα “βλέπει” … και να μερο~ληπτεῖ …
 
… μάταια πονεῖ …
 
.
Δεν χρειάζεται να ἐλπίΖει
 
εἶναι πλεονασμός, ὂταν γνωρίΖΕΙ
 
ὂταν ἀνα~γνωρίΖΕΙ πως ὂλα
 
σύν~βαῖνουν με ΛΟΓΟ …
 
… τον ΕΝ ΑΡΧΗ ΛΟΓΟ …
 
και ἡ πρό~θεση του Σύν~ΠΑΝτῶς
 
εἶναι Σύν~ΠΑΝτα … το Φῶς …
 
.
… ❤ …