… προς Ἀποστόλου …

. . .

: *)

.
Να γίνω … τιμωρός …
 
για να ἒχω την ἐπόμενη γενιά (“τους”)
 
να μιλάει και να ἐντάσσεται
 
ἐπ’ άκριβῶς, με τα ἲδια ὀπως τα … “ἂνωθεν”…
 
.
Τίποτα δεν καταλάβαμε με ΟΛΑ αὐτά
 
που 3ανά και 3ανά και 3ανά κάνει
 
π.χ. στην Εὐρῶπη ἡ Γερμανία … ;;; !!!
 
.
Τί νομίζουμε ;
 
Τυχαῖα τα ἐγγόνια ἒρχονται να φᾶνε την Εὐρῶπη ;
 
Και πῶς, ἀπλά ὁ Ἀδόλφος ἦταν ἒνας τρελός ;;; !!!
 
Δεν ἦταν τρελός !
 
Ἦταν ἒνας … φανατικός … που ἒχασε στον Μεγάλο Πόλεμο
 
(ἀργότερα τον κάναμε 1ο Παγκόσμιο, ἐπειδῆ
ἒγινε ὁ ἀκόμα ἒνας και “Μεγαλύτερος”)
 
ἒχασε οἱκτρά, με μια … τιμωρία … Συνθῆκης Βερσαλιῶν
 
Δεν ἦταν τρελός !
 
Ἧταν ἒνας … φανατικός …
 
ὂπως ὂλα που εἶναι φανατικά
 
και το ΜΟΝΟ που ἒχουν μέσα τους, εἶναι
 
“ὁργῆ” κι “ἐκ~δίκηση”
 
.
Οἱ Ἂνθρωποι
 
… Γ Ε Ν Ι Ω Μ Α Σ Τ Ε …
 
μέσα ἀπό φρικτό πόνο
 
μιας Μάνας
 
και βγαῖνουμε … στο Φ Ω Σ … !!! …
 
.
… Τιμωροῦμαστε για αὐτό … ;;; !!! …
 
Περνάμε τη ζωῆ ΜΑΣ, να ΜΑΣ ἐκ~δικῆται γι’ αὐτό … ;;; !!! …
 
.

Ἡ Θεῖα ΜΑΣ Πηγῆ ΕΙΝΑΙ … Φ Ω Σ … !!! …


κι αν ἀφῆσαμε το Ἀ~ληθές
 
“αὐτό” που δεν περνάει στη λῆθη
 
να το λυσμονήσουμε
 
ΑΥΤΟ χρῆΖΕΙ να ΕΝ~θυμηθοῦμε
 
.
Ὂχι το “δεν 3εχνῶ” του θυμοῦ, ἀλλά
 
… το ΦΩΣ … της ΕΝθύμησης …
 
.
Κι ἀν χρειαζόμαστε βοήθεια να θυμηθοῦμε
 
ἀς ρωτήσουμε …
 
… τις Μάνες ΜΑΣ …
 
… τις Ἀδελφές ΜΑΣ …
 
… τίς Κόρες ΜΑΣ …
 
… τις ΓΗ~ΝΑΙ~ΚΕΣ … ΜΑΣ …
 
… τους … ΕΥαυτοῦς … ΜΑΣ …
 
.
ἐπειδῆ
 
ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ του Φωτός του ΕΝ
 
και ἀπλά χρῆΖΕΙ ΑΥΤΟ να ΕΝθυμηθοῦμε
 
.
 
ΑΓΑΠΗ ~ Α~ΛΗΘΕΙΑ ~ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
εἶναι τρεις λέ3εις που σημαῖνουν το ἲδιο
και καμία δεν μπορεῖ να ὑπάρχει χωρίς την ἂλλη
π α ρ ο ῦ σ α
 
~
 
Παράδεισος Εἶναι ὁ ΑΠΟΛΥΤΟΣ Αὐτο~Σεβασμός
 
~
 
Ἡ Ἀφθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη
 
.

❤ ❤ ❤ 🙂 ❤ ❤ ❤

.

“…
Tame the
savageness of man
and make gentle
the life of this
world.
…”~ Aeschylos

.

Διαφήμιση