ἰδεοληψία

 
.
 
~
 
α ἰ σ θ ά ν ο μ α ι
 
κραταιά κι ἀπαλά
 
μεταξωτῆ
 
κλωστῆ
 
Μου ὑφαῖνει
 
το ἱριδικό Μου λουλοῦδι
 
στο στῆθος
 
ἀπ’ την καρδιά
 
ποτίζεται
 
στο Σύν~ΠΑΝ
 
ἀνεβαῖνει
 
~
 
κορμί ἀνάσκελα
 
να καμαρῶνει
 
στην ἐκσταση
 
να δίνεται
 
και
 
να ἱδρῶνει
 
Ὀμορφιά
 
να ἀπλῶνει
 
να μεταρσιώνεται
 
~
 
θῆλυ
 
ΓΗ~ΝΑΙ~ΚΑ
 
ἡδονῆ
 
ΣΕ ~ ΛΥΝΕΙ
 
στα Ὓψιστα
 
ἠ Σελῆνη
 
~
 
Ἣλια
 
να γίγνομαι
 
ΠΑΝ~Σέληνο
 
να λάμψω
 
να ΠΡΟΣ~ΕΥΧΟΜΑΙ
 
να ἂγια~ΖΩ
 
~
 
Σύν~ΠΑΝ
 
τί Μου δίνεις
 
. . . δ ί ν η ς . . .
 
στο κῦμα
 
το παφλασμό
 
να νιῶσω
 
στο βυθό
 
να ὀρθόσω
 
ἀνάστημα
 
τ’ ἀστέρια
 
να ἰσιῶσω
 
στης καμπῦλης
 
του κορμιοῦ
 
το μεγαλοῦργημα
 
~
 
τα Δικά Της θάλασσας
 
ὂ λ α
 
τα *μ υ σ τ ι κ ά*
 
σε κόλπο ἀλαβάστρινο
 
ἐκκλησιά
 
να κτίσω
 
να Της ἀνάβω ἓνα κερί
 
Σε κάθε τ’ ἂστρου Μου
 
ἀνατολῆ
 
.
 
.
 
.
δίνη  - from NASA satelite
ἰ δ ε ο λ η ψ ί α
Διαφήμιση