Ζωῆς : Νόημα και Σκοπός

.

Pablo Picasso - νόημα και σκοπός ζωῆς
Ἒναυσμα
: *)
 
Ἡ κάθε μια ἀπό ΕΜΑΣ {τις ὁντότητες}
ἐρχόμαστε γνωρίζοντας, ὂχι ἀκριβῶς “χάρισμα” Μας,
ἀλλά την ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μας προς το ΕΝ ὂλον
του Σύν~ΠΑΝτῶς.
 
Με το παλαιό και πλέον πεπαλαιομένο
παράδειγμα του κόσμου, του βασισμένου
στη δυαδικότητα και το διαχωρισμό,
αὐτῆ ΜΑΣ την ὑπηρεσία, δεν Μας ἦταν δυνατό
να τη θυμόμαστε.
 
Ζοῦμε την ἐποχῆ της ὑπενθύμισης Μας
για την Ἀ~λήθεια ΜΑΣ
 
.
 
Ἡ Ἀφθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη
 
.
❤ ❤ ❤ ^_^ ❤ ❤ ❤
.
.
Διαφήμιση