Ἀνθρωπολογικῆ Μελέτη Ἐλλαδιτῶν #003

.
 
Οἱ χῶρες στις ὁποῖες “ἀπο~στέλεται” ὁ ἐν λόγῳ
ὀχετ~άντρας, λέει ἀκόμα περισσότερα
για το ἐπίπεδο που ὑπάρχει
περί της Θηλυτότητας στην “Εὐρωπαϊκῆ” αὐτῆ
χῶρα, την Ἐλλάδα.
 
Δεν ἒχω καμία ἀμφιβολία πως
τέτοιο “ἂτομο” ΔΕΝ θα ἀποστελλόταν ποτέ
Λουξεμβοῦργο, Γερμανία, Αὐστρία, Γαλλία,
Βέλγιο, Βρεττανία, Ὀλλανδία, Δανία, …κλπ
 
Ἀπό ὂλους τους τόπους, τις φυλές,
ὂλα τα ντοκουμέντα, χρονογραφήματα, και ὃ,τι
ὑπάρχει δηλαδῆ σε μορφῆ πληροφόρησης
που ἒχω μελετῆσει, παράξει και βιῶσει,
ἡ ἐμπειρία μου περί της Ἐλλάδος την κατά~σταση
για τη θέση της “ΓΗ~ΝΑΙ~ΚΑΣ”
εἶναι … ἀνίερη.
 
Και σε αὐτό ὑπο~γράφω για ὂτι
δεν ὑπάρχουν λέξεις να περι~γραφτεῖ …
 
… Ἀ~λεξία
 
.
Shirley Chisholm - stereotyping of females begins with -its a girl-
“Ἡ συναισθηματικῆ, σεξουαλικῆ και ψυχολογικῆ στερεοτυπία των Θῆλυ~ατόμων ξεκινᾶ ὂταν ὁ γιατρός λέει :’Εἶναι κορίτσι’.” ~ Shirley Chisholm 

 

.
Διαφήμιση