Ὑπο~φαινόμενη Ὑπερηφάνιας

.
 
ΕΥχαριστῶ ΑΠΕΡΑΝΤΑ για το βίντεο !…
 
Ἱδρωμένα μάτια  ἀπό σύν~κίνηση … …. …..
και
ἀπό τις σύν~ειδητο~ποιῆσεις των ἡμερῶν
που βιῶνω …
 
Ἀξιώθηκα να παρευρεθῶ στο PRIDE του Λονδίνου
το 2000, χρονιά που “ἀπο~καλύφθηκα” στον ἒνα
και μοναδικό μου γονιό, αὐτῆν που Με γέννησε, τη Μάμμα μου.
 
Σήμερα,
που συν~κατοικῶ
με τον ἂνθρωπο που ἀγάπησα και με ἀγάπησε
που μεγαλῶνω
ἒνα πανΕΥμορφο παιδί
μαζί
και,
που ὂλα αὐτά τα βιῶνω
με τη ἀνενδοίαστη στήριξη και ἀγκαλιά
του ἀνρῶπου που Με μετ~έφερε στον κόσμο ΜΑΣ …
Σήμερα, 11 Ἰουνίου, 2016
ἡμέρα του PRIDE των Ἀθηνῶν,
Σήμερα, δεν ἀξιώθηκα να παρευρεθῶ
.
Το παιδί που μεγαλῶνω,
“ἐδῶ” και ἒξι χρόνια,
χωρίς  κ α μ ί α  ὑποστήριξη ἀπό τον σπερματοδότη
(“πατέρας” δεν λέγεσαι, ΓΙΝΕΣΑΙ)
με συκοφαντικῆ και ὑποσκάπτουσα συν~περι~φορά
ἀπό ὂλους τους δικοῦς του, ἀπέναντι σε Μένα, τη “ξένη”
( …”a xeno” … !!! …)
και μάλιστα, μετά
την προσφορά του ΕΙΜΑΙ  μου στην “οἰκο~γένεια”
ἀνιδιοτελῶς
χωρίς “ταυτότητα”, για τη πλῆρως γονεακῆ Μου παρ~ουσία
στο μεγάλωμά του
πλῆρως ἐκτεθιμένη ἀπό τη ἀ~δυναμία της “συμβίουσας” Μου
και βιολογικῆς μητέρας του παιδιοῦ, να ἀντεπεξέλθει
των “βλέψεων του κόσμου”
αὐτό το παιδί, … ἒκλαψε
ὂταν χαρούμενα του ἀνέφερα τα “νέα” του Δεκέμβρη του 2015
και
το “PRIDE” των Ἀθηνῶν, τῶρα τον Ἰούνιο του 2016 και
“πως” θα του φαινόταν “να πηγαίναμε” …
… Ἒκλαψε …
Γεμάτο φόβο και πανικό, εἶπε …
… “κι ἀν Με δεῖ, κανεῖς ;” …
Στο ὁποῖο και ἀντίδρασε ἡ μητέρα του …
… “εἲδες τί ἒκανες, Μαργαρίτα ;!! … Τον ἒκανες να κλάψει !”
.
Τῶρα,
για ἀκόμα ἒνα σαββατο~κυρίακο,
στα τελευταῖα τρία αὐτά χρόνια που πέρασαν
κάθομαι μόνη στο σπίτι Μας και,
μπροστά στον ὑπο~λογιστῆ, ὑπό
λ ο γ ί Ζ Ω
τη διαδρομῆ δρώμενων στη ζωῆ μου
.
… … … alea jacta est … alea jacta est … alea jacta est … … …
.
.
.
Διαφήμιση