Παλαιό παράδειγμα : “Δημόσια Ὑπηρεσία” #Φ2

: *)
 
“Δημόσια Ὑπηρεσία” : ἡ ὑπηρεσία που την ὑπηρετεῖ το δημόσιο
 
Να νομίζαμε πως εἶναι οἱ νόμοι που φτιάχνουν τις ζωές Μας !…
 
Το ἀνθρωπάκι που εἶναι
“ἐκεῖ”,
 
χωρίς καμιά ἒγνοια για ἀπό~λυση,
χωρίς κόπο να βρει δουλειά,
χωρίς μόχθο για ἀξιοκρατικά κριτήρια
χωρίς κόπωση για ἀπόκτηση προσόντων
πληρωμένο
(και κάλλιστο~πληρωμένο συχνά)
 
ἒχει θέμα με … “διά~φορα” …
 
Ἐσύ, τί του ζητᾶς και τα ρέστα …
(κατά κυριο~λεξία,
το βίωσα σε οὐρά ΚΡΑΤΙ~κοῦ ταμεῖου)
 
. . .
 
.
build a New model
Διαφήμιση