Συχνότητα ~ Ὀμορφιά ~ Αἰωνιότητα (#0~1~0)

: *)
 
Το ΣύνΠΑΝ εἶναι συχνότητα.
 
Δεν ὑπάρχει “λάθος”.
 
Εἶναι θέμα σύν~τονισμοῦ
Ὀμορφιάς Ἀ~λήθειας Ἀρμονίας
 
{ἀλήθεια > α στερητικό + λῆθη > αὐτό που δε δύναται να ξεχαστεῖ}
 
{ἀρμονία > ρῆμα : εν + ἀρμον-ί-ζω > ΕΥθετοῦμαι ἐν τῳ ΕΝ}
 
.
Ἡ Ἀφθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη
 
.
❤ 😀 ❤
.
.
Khalil Gibran - beauty is