Καινῆ Τριαθῆκη : “Σχολιοσῶστης”, #056

– Ὑπάρχει πουθενά “σχολιοσῶστης” ;

– … Παροῦσα !