Παλαιό παράδειγμα: Πολιτικῆ και Πολιτικαντισμός, #44

: *)
 
To θέμα δεν εἶναι ποτέ τί “λένε πριν”.
 
Το θέμα εἶναι τί “κάνουν μετά”.
 
Και το γνωρίΖΟΥΜΕ ἀπέραντα καλά πως
“μετά”
ΟΛΟΙ
“κάνουν τα ἲδια … ὃποιοι και να εἶναι
ἐπειδῆ
το παλαιό παράδειγμα του κόσμου
του βασισμένου
στη δυαδικότητα και διαχωρισμό
χρηματο~δοτεῖ και τις “δύο” παρά~τάξεις
για “τα μάτια του κόσμου”
και “μετά”
ὃ,τι και να “βγει”
πάλι ὑπό τη μισθο~δοσία τους εἶναι.
 
Καιρός εἶναι να ἀναγνωρίσουμε
ὂχι το ἒβγα ἀπό τα “κουτιά” και
τις κατηγοριο~ποιήσεις, ἀλλά
το ἀφύπνισμα της ἐπί~γνωσης
πως
ΕΝΑΣ εἶναι ὁ πλανῆτης ΜΑΣ
ΜΙΑ Εἶναι ἡ Γη
ΜΙΑ ἡ Θάλασσα
και ἒνα το εἲδος της ράτσας ΜΑΣ
Ἀ ν θ ρ ω π ό τ η τ α
… τελεῖα.
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ἡ Ἀνθρωπότητα ἡ Ὂμορφη
 
ΕΙΜΑΣΤΕ Δημιουργοί της Ὀμορφιάς ΜΑΣ
 
Ἡ Ἀφθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη
 
     
.
“…
Ὂπως του ἀγάλματος
ἒτσι και του βίου, ὂλα τα μέρη
πρέπει να εἶναι ἀρμονικά.
…”
~ Σωκράτης
.

Σωκράτης - Όπως του αγάλματος έτσι+βίου όλα μέρη πρέπει να αρμονικά

Διαφήμιση