Παλαιό Παράδειγμα : ῥαδιουργία ὑποβολῆς, #773

Πολιτιστικός Σύλλογος Ελικών's photo.
 

. . .

 
.
Ἐγρήγορση στο ΟΛΟκληρωμένο μήνυμα,
που με “ψυχολογικῆ ὑπόβολῆ” ὑπαινίσσεται
ἒνα τετελεσμένο ἢδη ἀποτέλεσμα
με την “ψυχολογικῆ εἰσήγηση” ΗΤΤΟ~πάθειας.
 
Δεν ὑπάρχει το “τελικά” ὡς “τέρμα”, ἀλλά ὡς “σκοπός”.
 
Και, δεν εἶναι ἒνας Τετελεσμένος
Μέλλοντας ὙποΘετικός, ἐπειδῆ
 
ΟΛΑ εἶναι Ἐνεστῶτας και σε ῥοῆ.
 
.
Εἲμαστε Δημιουργοί της Ὀμορφιάς ΜΑΣ
 
Ἡ Ἀφθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη
 
❤ 🙂 ❤
.
“…
Ζῶ πάνω στη Γῆ, ἐπί του παρόντος
και, δε γνωρίζω τί εἶμαι.
Ξέρω πως δεν εἶμαι μια κατηγορία.
Δεν εἶμαι ἒνα πράγμα – ἒνα οὐσιαστικό.
Φαίνεται να εἶμαι ἒνα ρῆμα, μια
ἐξελικτικῆ διαδικασία – ἒνα ἀναπόσπαστο
ὑπούργημα (λειτουργία) του Σύμπαντος.
…”
~ Buckminster Fuller (Μπάκμινστερ Φοῦλλερ)
.

 

I live on Earth at present .green leaves with drops
“… I seem to be a verb …”
Διαφήμιση