Παλαιό Παράδειγμα : ἀλαζονεία & ὓβρις, #083

 
“χαΐδεμα” και “βέργα” … δεν ξεκινάνε ἀπό τους ἲδιους ;
 
Ἀς ἀποτυπῶσουν πως εἶναι
να ζουν
ἐκεῖ που ζουν,
ὂπως ζουν
τῶρα
 
και μετά,
 
ἀς ἀλλαξοθρυσκῆσουν,
να γίνουν του Ἰσλάμ
 
κι ἀς κάνουν και μια ἐγχειριΣούλα
να γίνουν και Trans
 
κι ἀν τους εἶναι πολύ, ἀς ἀπλῶς
ντύνονται γυναικεία
 
 
κι ἒπειτα ἀπό ὂλα αὐτά,
 
ἀς προσπαθῆσουν, ὂχι να βρουν χορηγούς,
να πάρουν δάνειο για μια καλύβα
 
και,
ἀς προσπαθῆσουν να ταξιδέψουν μετά,
 
ΟΠΟΥ δήποτε …
 
ἀκόμα και με το μετρό στην ἐπόμενη στάση
 
ἢ, να περάσουν τα διεθνῆ ὓδατα και να
προσπαθῆσουν να πάνε και με ἀερο~πλάνο
 
… Παλαιστίνη … ΑΣ ΠΟΥΜΕ …
 
.
 
Δεν χρειάζεται οὒτε χορηγία οὒτε τίποτα … βιώματα
προσωπικά, ἀπό πρῶτο χέρι, με
την Ἀ~λήθεια να διαφαίνεται.
 
.
Ὂλα μα ὂλα, εἶναι
ἀκριβῆ ἀντίγραφα ἂλλων ἐποχῶν …
 
… ἐποχῶν που ἡ “Ἀνακάλυψη Νέων Κόσμων”
 
ἐπέφερε στα χέρια των ἡγεμοναρχῶν
τη νόμιμη εἰσαγωγῆ των ἐπείκων
και της ἀρπαγῆς.
 
… ἐποχῶν που ἡ “Βιομηχανικῆ Ἐπανάσταση”
 
ἐπέφερε στα χέρια των κεφαλαιοκράτων
την νόμιμη εἰσαγωγῆ των φασιστῶν
και του ἀμείλικτου, του χωρίς μειλιχιότητα.
 
.
Φτάνει πια, πραγματικά!
 
ΦΤΑΝΕΙ πια!
 
Γιατί το συνεχίΖΟΥΜΕ ; … !!!
 
Για ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΜΟΝΟ
ἀς σταματήσουμε !
 
ΤΙΠΟΤΑ !
 
Ἀς μην κάνουμε ΤΙΠΟΤΑ !
 
Ἀς μη φᾶμε. Ἀς μη πιοῦμε.
 
ΜΟΝΟ ἀγκαλιά, χαμόγελα, φιλιά.
 
Για ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΜΟΝΟ !
 
.
.

.

George Santayana - forget past condemned to repeat it

Διαφήμιση