Καινῆ Τριαθῆκη ~ Caene Triatheque : ΑΩ~ΩΑ

 
Ὂλη Μου τη ζωῆ την πέρασα
διωκόμενη, ἐπειδῆ το
” Ἀγαπῶ Σε ”
Μου ἦταν ὃ,τι πιο φυσικό.
 
Φτάνω τα 46 χρόνια “ζωῆς”
σ’ αὐτόν τον πλανῆτη
και συν~ειδητο~ποιῶ
με θλίψη, πως “μαζεύτηκα”
στην ἒκ~φρασή του …
 
… το πέρασμα του τελευταῖου Μου
αὐτοῦ χρόνου, “εἰδικά” Με μάζεψε.
 
Οἱ μάζες, ναι, ἐκ~παιδεύτηκαν
να φοβοῦνται την ἐλευθερία …
{~ Λιλῆ Ζωγράφου}
 
Μα εἶναι τόσοι πολλοί οἱ ἂνθρωποι
που παρ~έδωσαν τη ζωῆ τους
στη φυσικότητα του “Ἀγαπῶ Σε”
και, ἐπί~τέλους
ναι, νιῶθω που φτάνουμε
στην ἒλευσή
αὐτῆς της Φύσις ΜΑΣ.

Σκέφτομαι πόσο ἀπλό εἶναι
το “Ἀγαπῶ Σε” να εἰπωθεῖ
 
Σκέφτομαι πόσο δύσκολο
εἶναι το “ΕΙΜΑΙ ἀγάπη”
να ἀπηχήσει
 
Σκέφτομαι πως τελικά
 
{τέλος ~ τελικά
ὡς “τέρμα” και ὡς “σκοπός”}
 
το “ΕΙΜΑΙ ἀγάπη”
να ΜΑΣ φτάνει στο ~ Φ Ω Σ


.

ΕΥχαριστῶ

.
Διαφήμιση