Παλαιό Παράδειγμα & Φωνῆ ἀπό Ἀφυπνιζόμενα Νιάτα, #009

Apostolos Gougoulakis shares Vasilis Rallis “Ἀνησυχία, Ἀταξία, Ἀνασφάλεια”

 

 
Vasilis Rallis … ἀγόρι μου !
 
Συγχαρητήρια ! …
 
… Με σύν~κίνησε ΑΠΕΡΑΝΤΑ
εἶχαν ἱδρῶσει τα μάτια μου ἀπό την … καύτρα,
ὂντως “φωτιά” …!
 
Και σε Σένα Apostolos μου
που το ἀνέβασες να το μοιραστοῦμε
 
.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΛΛΙΣΤΑ
 
.
Και δεν φοβᾶμαι ὂταν βλέπω
τα “ἀνήσυχα, ἂτακτα, ἀνασφαλῆ”
νιάτα να παρα~μένουν, ὂπως
το ὀρίΖΕΙ ἡ φύσις !…
 
Την “ἀνησυχία, ἀταξία, ἀνασφάλεια”
να τις ἀγκαλιάΖΟΥΜΕ !!!
 
Αὐτές εἶναι που κρατᾶνε τον ἀνθρώπινο πνεῦμα
Ζ Ω Ν Τ Α Ν Ο και προχωράει για να
ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΕΙ !!!
 
Το “παλαιό παράδειγμα” του κόσμου
βασισμένο στη δυαδικότητα και διαχωρισμό, εἶναι
πεπαλαιωμένο.
 
Αὐτό δεν σημαῖνει πως πεθαῖνει.
Κάτι για να πεθάνει χρῆζει να ἒχει ζῆσει.
 
Το “παλαιό παράδειγμα” δεν εἶναι ζωντανό,
δεν εἶναι ὀργανικό.
 
Εἶναι μια ψευδαίσθηση … που “κρατιώνταν
ζωντανῆ” μέσα στα προγραμματισμένα Μας μυαλά
ὡς τέτοια, ρουφῶντας ἀπό ΕΜΑΣ την πνοῆ
της Ὓπαρξης.
 
ΑΦΥΠΝΙΖΟΜΑΣΤΕ
και
ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ να ὑπάρχει πια.
 
Ἀπλούστατα ἐπειδῆ, δεν εἶναι να ὑπάρχει πια
“ὁ ἐθελοντῆς και ἡ ἡ ἐθελόντρια”
να της δίνουν την πνοῆ τους.
 
Α~ΛΗΘΕΙΑ
{ἀλήθεια > α στερητικό + λῆθη > αὐτό που δε δύναται να ξεχαστεῖ}
εἶναι ΤΟΣΟ ἀπλό !!!
 
.
Το Βίντεο/Τραγοῦδι με πόνεσε
να Σας νιῶθω, τα νιάτα, να ταλαιπωρῆστε ἒτσι!
 
Ἀλλά, “ἡ ἀνησυχία, ἡ ἀταξία, ἡ ἀνασφάλεια”
δεν εἶναι ὁ ἐχθρός και το “ἐις ἀποφυγῆν” !…
 
Εἶναι τα καύσιμα της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ξανα~λέω, για να ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΟΥΜΕ !…
 
Και παρ’ ὂλο που τῶρα αὐτές πονᾶνε
(γιατί αὐτό ἐπακριβῶς ἐπιφέρει ὁ προγραμματισμός)
εἶναι και τις κάνουμε και πάλι ΔΙΚΕΣ !…
 
Εἶναι ἡ πλεύση ΜΑΣ με
Ἀ~λήθεια ~ Ἀγάπη ~ Ἐλευθερία
 
{τρεις λέξεις που σημαίνουν το ἲδιο
και καμία δεν μπορεῖ να ὑπάρχει χωρίς
την ἂλλη παροῦσα}
 
για τις ἀκτές του Κόσμου ΜΑΣ
ὂπως τον ἀξίΖΟΥΜΕ …!
 
.
 
Παράδεισος Εἶναι ὁ ΑΠΟΛΥΤΟΣ Αὐτο~Σεβασμός
 
ΕΙΜΑΣΤΕ Δημιουργιοτικόμενες ΟΝτότητες της Ὀμορφιάς ΜΑΣ
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΛΛΙΣΤΑ
 
Ἡ Ἀφθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη
 
.
 
             
.

 

Μάνος Χατζιδάκις - περί ... ἀ-ληθινῆς παιδεῖας

Διαφήμιση