Παραδείγματα για ἀπεγκλωβισμό ἀπό του “παλαιοῦ παραδείγματος” : Ἰνδίας ἀπεργία, #16.9

 

Ennalaktikos.gr – Ἡ μεγαλύτερη ἀπεργία στην ἱστορία

 

: *)
 
Ἡ Ἰνδία ἒχει 500,000 διαφορετικές γλῶσσες και διαλέκτους.
 
Στα χαρτονομίσματά της ἀναγράφονται 11 γλῶσσες (μόνο)
 
Τίποτα ἀπό την Ἰνδία δεν εἶναι “συλληπτικό”
για ἓνα -“Βορειο-Δυτικά” προγραμματισμένο μυαλό.
 
Τέλη του 1980, Βορειο-Δυτικές “μελέτες”
παρουσίαζαν τους Ἰνδούς ὡς ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
τους πιο ἀνόητους στον κόσμο !…
 
Ἀπό τα “ἐξαιρετικά” … “τεστ για το I.Q”.
τα ὁποῖα ἀπό τον τίτλο τους και μόνο
ἐπιδεικνύουν την βλακεία τους !!!
 
Ὂλα ἀπό την Ἰνδία τα ἒχουμε λάβει
και ἡ δικῆ Μας γλῶσσα ἡ Ἐλληνικῆ
ῥίζεται ἀπό τα Σασκριτικά και
εἶναι ὁ Λόγος ὁ ὁποῖος εἶναι τόσο
ἀξιόλογη και σπουδαῖα.
 
Ἐπ~ίσης,
μια “Μεγάλη Ψυχῆ” (Mahatma)
ὂπως ὁ Γκάντι, που ἒφερε ὀλόκληρη
Βρεττανικῆ Αὐτοκρατορία
να συνθηκολογῆσει για ἀνεξαρτησία
του “κοσμήματος του στέμματος” της,
δε δύνατῳ να προερχόταν ἀπό
ὂπου δήποτε ἀλλοῦ …!
 
Καλό εἶναι να βλέπουμε και να μαθαίνουμε
ἀπό ἐκεῖνα που ΑΠΕΔΕΙΞΑΝ
την ἀξία του παραδείγματος
που προς~φέρουν !…
 
             
.
 
“…
Πολλοί ἀνθρωποι,
εἰδικά ἁδαής ἂνθρωποι,
θέλουν να Σε τιμωρήσουν
για το ὂτι μιλᾶς την ἀ~λήθεια,
για το ὂτι Εἶσαι ὁρθός
ἣ, για το ὂτι Εἶσαι Ἐσύ.
 
Ποτέ να μην ἀπολογεῖσαι
για το ὂτι Εἶσαι ὁρθός
ἣ, για το ὂτι
Εἶσαι χρόνια μπροστά
τῆς ἑποχῆς Σου.
 
Ἐάν Εἶσαι σωστός και το ξέρεις,
ἐ ξ ε φ ρ ά σ ο υ.
Ἀκόμη και ἀν Εἶσαι
μια μειονότητα τοῦ Ἑνός,
ἡ ἀλήθεια εἶναι μολαταύτα,
ἀ ~ λ ή θ ε ι α.
…”
~ Mahatma Gandhi
.


Mahatma Gandhi - Even if You are a minority of one

Διαφήμιση