Παλαιό Παράδειγμα : Intellectualismatosis & the “Holy” Contagioness, #136,9.13

 
Δεν ὑπάρχει καμία συσχέτιση με τη
“Θῆλυ” Ἐνέργεια,
ὁ μισανθρωπισμός.
 
Μόνο
ἓνας μισο~γυνιστικός φθόνος
του “Θῆλυ” Πνεύματος
θα μποροῦσε
να τοπο~θετῆσει
τη λέξη “ἀ~ρρώστεια”
στην ἲδια πρό~ταση
με την ἱερότητα της
μῆτρας.
 
.
 
Ἒχουμεν Ἐπί~γνωση οἱ Φύλακες.
 
.
 
Το “ἀλλοῦ τους τρῶει και ἀλλοῦ κνίθονται”
εἶναι ἒκδηλο και, πρέπει να ὁμολογῆσω, πια
διαφαίνεται ὡς λυπηρό.
 
Και ὁ Hobbes και ὁ Freud
εἶναι παν~τελῶς πεπαλαιωμένες “δικαιο~λογίες”.
 
.
 
Το Φῶς
προς~τρις~ορίΖΕΙ
τον Κόσμο ΜΑΣ
ὃπως τον ἀξίΖΟΥΜΕ
και οἱ ἀκτές του, εἶναι πλέον
ἐμφανέστατες !…
 
.
 
Παράδεισος Εἶναι ὁ ΑΠΟΛΥΤΟΣ Αὐτο~Σεβασμός
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΛΛΙΣΤΑ
 
Ἡ Ἀφθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη
 
.
             
.
audre-lorde-sadomasochisminstitutionalized-celebration-for-continuation-of-domsub-paradigm