Πολιτεία, Περι~Ουσία και Φεουδαρχία : κάτι νέο ἢ, κάτι παλιό, #0470

Κάτι μου θύμιζε το κείμενο
και ἐπιτέλους το βρῆκα :
εἶναι ἂρθρο ἀπό το “Δίκτυο Ἱθάκη”,
με ἡμερομηνία 08.08.2013 :

Δίκτυο Ἱθάκη : Κράτος και Περιουσία στα χέρια των Ἐταιρειῶν. Κάτι Νέο ἢ, Κάτι Παλιό ; – 08.08.2013

.
Ἀρχικά τότε που το διάβασα,
το βρῆκα ἀπέραντα “κατα~τοπιστικό”,

μόνο που
πάντα με ἐνοχλοῦν οἱ φράσεις του τύπου :

“ἀπό την ἒρευνα ἑνός καθηγητῆ του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ”

(παρ’ ὂλο που ἡ συγκεκριμμένη πρόταση
δεν ἀναγράφεται στο ἂρθρο),

χωρίς να ἀναγράφεται το ὂνομα του “καθηγητοῦ”,
ἢ το ὂνομα της ἒρευνας ἢ ἒστω κάποια ἡμερομηνία.

Το νιῶθω σαν να προσπαθοῦν να με “πείσουν”
ρίχνωντας ὀνόματα “δεσποτικά”

(“καθηγητῆς” > ἀντρικῆ ὑπεροχῆ,
“πανεπιστήμιο” > ὑπεροχῆ γνῶσης
“Χάρβαρντ” > ἐλιτιστικῆ ὑπεροχῆ),

ἀλλά και
χωρίς καμία ὂμως, ὑποστήριξη
των “μεγάλων λόγων” τους.

.
Ἡ “μέθοδος” του “διανοήστικου πολύ μπλα-μπλα”,
τα “jargon”, ὂπως κοινῶς ὀνομάζεται στα Ἀγγλικά,
εἶναι πλέον ἐκτός ἀπό πεπαλαιωμένος (obsolete)
και, παντελῶς ἀχρείαστος.

Ἡ ἀνθρωπότητα σήμερα
δεν ἀνταποκρίνεται
στο “δόγμα του σοκ”
(“shock and awe”)
ὂπως μᾶλλον ἀνταποκρινόταν.

Ἲσως ἐπειδῆ,
τα εἲδαμε ὂλα, τα ἀκούσαμε ὂλα,
τα βιώσαμε ὂλα ὡς ἀνθρωπότητα
και ἂρα, ΕΙΜΑΣΤΕ σε θέση
να “προς~περάσουμε” πιο εὒκολα,
πολλά πράγματα.

.
Μέσα σ’ αὐτά εἶναι, πιστεύω και
το να μην χρειαζόμαστε “διαπιστευτήρια”
μιας τέτοιας στρατηγικῆς, μιας και
ἐπι~τέλους, δεν χρειαζόμαστε
ἓνα ἂλλο ἀτομο “ἀνώτερης θέσης”

(ὂπως προγραμματιζόμαστε
με το “παιδομάζωμα” στο σχολεῖο)

να ΜΑΣ πει “ποιοί” ΕΙΜΑΣΤΕ.

Και μ’ αὐτά και μ’ αὐτά
κατάφερα να κάνω το “πολύ μπλα-μπλα”.
^_^

Ale3ia

.

Παράδεισος Εἶναι ὁ ΑΠΟΛΥΤΟΣ Αὐτο~Σεβασμός

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΛΛΙΣΤΑ

Ἡ Ἀφθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη

.

 

you-know-the-truth

Διαφήμιση