περί Δικαιο~φορίας … το ΕΙΜΑΣΤΕ του ΕΙΜΑΙ, #021,9.γ.

Ὡς Ἀνθρωπολόγος, ἀναφέρω πως

ὑπάρχουν και … εἰρηνικότερες Δικαιοσύνες

ἀλλά και ἀπολύτως … δικαιο~φόρες

για τα ἂτομα που βίωσαν το ἂδικο,

ἀπό φυλές, οἱ ὁποῖες ὂντως ἐμπειρικά

εἶναι της “ὀμάδας/οἰκογένειας” και της “ἀγάπης”

… ὂπως, οἱ φυλές

των νησιῶν της Χαβάης, Πολυνησίας κλπ. .

.

Εἶναι παρατηρημένο πως οἱ ἂνθρωποι
σε νησιώτικες κοινωνίες, εἶχαν παραδοσιακά
πιο … “ἰσορροπημένες” δια~τάξεις (τρια~τάξεις).

Εἶναι ἐπ~ίσης ἀποδεδειγμένο πως
οἱ παραδοσιακές/ἀρχέγονες κοινωνίες
ἐμπεριείχαν ἀναπτυγμένη αἰσθητικότητα
για τη ζωῆ και το βίωμα της ζωῆς, γενικότερα.

Οἱ ἀρσενικοῦ σωβινισμοῦ, λευκῆς ὑπεροχῆς,
ἐβραϊκῆς κοσμοθεωρίας (Βίβλος), κατακτητές
εἶναι, Η αἰτία
για την ἐξάληψη και ἐξαφάνιση (ὀλοκληρωτικῆ)
ἀμέτρητων ὀμάδων ἀνθρῶπων / κοινωνιῶν
στον κόσμο ΜΑΣ.

Το “σχολείο” (παιδομάζωμα), εἶναι
ἡ κυριότερη τακτικῆ για
την προ~γραμματισμένη παράταξη
των ἀξιῶν, παραδόσεων, πληρο~φοριῶν,
κατηγοριο~ποιήσεων, … κλπ, κλπ,
των ἀνθρῶπων / κοινωνιῶν.

.
ΧρῆΖΕΙ
ἡ Ἀφύπνιση της Σύν~ειδητο~ποίησή ΜΑΣ
ὡς προς το
“ὂχι” να σκεφτόμαστε ἒξω ἀπό το κουτί
ἀλλά, το
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΥΤΙ.

.

Παράδεισος Εἶναι ὁ ΑΠΟΛΥΤΟΣ Αὐτο~Σεβασμός

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΛΛΙΣΤΑ

Ἡ Ἀφθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη

.
… ….
.

plato-good-people-dont-need-laws-to-act-responsibly-while-bad-people-find-way-around-sculpture

Διαφήμιση