Παλαιό Παράδειγμα : ἡ ἀσχετοσύνη ἐν ἒτῃ “2016”, #001,10

 

Πλεῦση Ἐλευθερίας – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ δεύτερη παρέμβαση

Alexios Tsagkarakis
Alexios Tsagkarakis Για τους λαθρομετανάστες, πότε θα μιλήσετε ?

 

Οἱ λέξεις “λαθραῖο” και “μετ~ανάστης”
δε δύνανται ἐν ἒτῃ “2016”, του 21ου αἰῶνα,
να συν~γράφονται πια μαζί.

Κάποιοι αἰῶνες ἐπιστῆμης και ἐπι~γνώσεων
ἒχουν περάσει, ὑποδεικνύοντας πως

ὁ πλανῆτης ΜΑΣ, εἶναι μέρος ἐνός
Ἡλιακοῦ συστήματος πλανητῶν κλπ.,

το ὁποῖο Ἡλιακό σύστημα εἶναι ἐπ~ίσης
μέρος ἑνός Γαλαξία, με τρισεκατομμύρια
τέτοια Ἡλιακά συστήματα και, ὁ ὁποῖος

Γαλαξίας κι αὐτός με τη σειρά του βρίσκεται
μέσα σε ἓνα ΣύνΠΑΝ, με τρισεκατομμύρια

Γαλαξίες, με τα τρισεκατομμύρια Ἡλιακά
τους συστήματα και που κι αὐτά με τη σειρά τους
ἒχουν, τρισεκατομμύρια Πλανῆτες κλπ., κλπ., κλπ. .

.
Ὂπως καταλαβαῖνεις Ἀλέξιε, εἶναι πέρα ἀπό
γελοῖο, να τοπο~θετοῦμε, ἐν ἒτῃ “2016”, δύο
τέτοιες λέξεις, δίπλα-δίπλα για να σχηματίΖουν
μία “ἂσχετη”, στην κυριο~λεξία, ΕΝτελῶς λέξη !

Ἐπειδῆ, σε κάποια φάση ἡ ἐρώτηση :
“… ‘λαθραῖα’, ἀπό ‘ποῦ’ και ὡς ‘ποῦ’ ; …”

κάνει το ἂτομο που πρέπει να την ἀπαντῆσει,

“ἠλίθιο” {δηλαδῆ, “χωρίς σκοπό”}
και,
“ἀνόητο {δηλαδῆ, “χωρίς νόηση”} .

.
Και, ἐν ἒτῃ “2016”, ΟΛΟΙ γνωρίΖΟΥΜΕ πως
ἓνα ἲσως ἀμόρφωτο ἂτομο, δεν συνεπάγεται
και ἀ~νόητο.

Και πως, ἐν ἒτῃ “2016”, ἓνα ἲσως ἀδιάβαστο ἂτομο
δεν χρειάζεται “βιβλία” ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙ,

μιας και το INTER~NET του προς~φέρει σχεδόν ΟΛΑ
που θα μποροῦσε να διερωτηθεῖ, να ἀφουγκραστεῖ,
να ψάξει για να βρει.

.
Ὁπότε, ἀγαπητέ Ἀλέξιε, μιλῶντας Σου ὡς
σύν~ἀναπνευστόμενο {δηλαδῆ, ἀναπνέουμε
στην ἲδια ἀτμόσφαιρα πλανῆτη} ἂτομο,

χαίρομαι,
που μέσῳ του INTER~NET και ἐν ἒτη “2016”,

δυνάμεθα να ΕΠΙ~κοινωνοῦμε !

Ὃ,Τί Κάλλιστο

Την Ἀ~λήθεια Μου Την Ἒχεις

.
🙂
.

 

%e1%bc%a0%cf%81%ce%ac%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%ce%bd-%cf%84%cf%8c%ce%bd%ce%b4%ce%b5-%e1%bc%a6%ce%bd-%e1%bc%80%ce%b5%ce%af-%ce%ba%ce%b1%ce%b9

Διαφήμιση